Workshop eks. 1


En Workshop i Assertion -  ” sig det du vil, på en anerkendende måde ”

  1. -bliver du hørt, og hører du hvad de andre siger ?


At arbejde med assertion betyder, at man i så høj grad som muligt kan udfolde sig som sig selv, samtidig med at man kan indgå i frugtbare relationer med andre.


Målet er:

  1. At blive klar over, at der findes forskellige adfærdstyper, som er mere eller mindre hensigtsmæssige

  2. At blive bevidst om egen adfærd i forskellige situationer. Og at man gør sig overvejelser over, hvor hensigtsmæssig den er

  3. At erfare at man kan ændre adfærd, hvis man ønsker det

  4. At træne den adfærd som man selv finder den mest hensigtsmæssige i forskellige situationer


En persons adfærd har dybe rødder, der ofte er ubevidste for personen selv. Adfærd bunder i ens tolkning af verden. Hvis man opfatter verden som værende fjendtlig, vælger man den adfærd, der beskytter en.


Hvis man derimod opfatter verden som tryg og imødekommende, retter man sin adfærd ind efter det.


Et godt udgangspunkt i dialogen med andre mennesker er, at der altid er den bedste intention bag enhver tanke, adfærd og handling.


Workshop eks. 2

Workshop eks. 3Alt efter hvem du spørger, vil de syntes du er inspirerende eller irriterende

<< TilbageForedrag_%26_Workshops.html
Bestilmailto:vibeke@arensbak.dk?subject=

KontaktFa. Arensbak

tel. 2336 9445

vibeke@arensbak.dk

ServiceFå personligt svar på dine spørgsmål.

Jeg ringer dig op og får en uforpligtende snak.Følg mig også på facebook

Ring mig opmailto:vibeke@arensbak.dk?subject=Ring%20mig%20op.